WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POD KLUCZ, REMONTY MIESZKAŃ
KOMPLEKSOWE USŁUGI REMONTOWE POZNAŃ
Abartremonty telefon Abartremonty na Facebook Kontakt
Jesteś na:

RODO – obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”)

 

1) Zakres i kategorie przetwarzanych Danych Osobowych:

Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz korespondencyjne, numer oferty, dane dot. oferty.

2) Administrator Danych Osobowych:

W związku z zapytaniem skierowanym do nas dot. wykonania prac remontowych podanie przez Ciebie danych jest konieczne do odpowiedzi na Twoje zapytanie dotyczące wykonania prac remontowych, wyceny takich prac, określania dostępności terminów wykonania tych prac oraz odpowiedzi na inne Twoje pytania dotyczące rzeczonych prac.

Administratorem Danych Osobowych jest Wojciech Gośliński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WOJCIECH GOŚLIŃSKI, z siedzibą: Poznań, ul. Jana Kochanowskiego, nr 22, lok. 9, 60-846 Poznań, NIP: 7811011455, REGON:  632185600.

3) W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane będą Dane Osobowe?

W celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy, tj. przygotowania i przedstawienia na Twoje żądanie oferty (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
W odniesieniu do kontaktu telefonicznego lub mailowego ws. żądanej oferty, traktujemy fakt pozostawienia przez Ciebie tych danych jako zgodę na kontakt w tym celu zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne;
W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
W celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4) Odbiorcy Danych Osobowych:

Odbiorcami Twoich Danych Osobowych będą firmy świadczące usługi na zlecenie Administratora Danych, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT oraz podwykonawstwa w przypadku usług dotyczących prac remontowych oraz biura rachunkowe, które prowadzą księgowość Administratora Danych a także Kancelarie Prawne, które doradzają Administratorowi Danych na wypadek np. zgłoszenia roszczeń reklamacyjnych.

5) Okres przechowywania:

Twoje Dane Osobowe w związku z zainteresowaniem i przygotowaniem dla Ciebie oferty będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do obsługi Twojego zapytania (nie dłużej niż 1 rok jeśli stracisz zainteresowanie ofertą i nie dojdzie do zawarcia umowy). W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat.

6) Pouczenie o prawach:

Masz prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia Danych, swoje prawa możesz zrealizować m.in. przez kontakt na adres e-mail: firma@wgremonty.pl.

7) Prawo do wniesienia sprzeciwu:

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

8) Prawo do skargi:

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9) Źródło pochodzenia danych:

Dane udostępnianie przez Ciebie, dane zebrane i udostępnione przez lub w imieniu Administratora (dane korespondencyjne jak wyżej), dane na podstawie dokumentów, w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą także z publicznych rejestrów CEIDG oraz KRS.