WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POD KLUCZ, REMONTY MIESZKAŃ
KOMPLEKSOWE USŁUGI REMONTOWE POZNAŃ
Abartremonty telefon Abartremonty na Facebook Kontakt
Jesteś na:

Farby do malowania wnętrz – podstawowe parametry fizykochemiczne.

Parametry techniczne farb do malowania wnętrz mieszkań, a dotyczy to farb emulsyjnych na dyspersji akrylowej, tj. wodorozcieńczalnych, zwanych też handlowo niekiedy akrylowo-lateksowymi, lateksowymi (choć lateksu w takiej farbie w ogóle nie ma), z gruntu rzeczy interesować powinny głównie malarza z najętej firmy remontowej od wykonania usługi wykończenia mieszkania pod klucz, niemniej jednak i inwestor czuć może potrzebę zapoznania się z owymi parametrami, przyczynkiem mogą być informacje, jakie czyta na etykiecie produktu, a firma wytwarzająca farbę do malowania wnętrz, co też oczywiste, chwalić się będzie swoim produktem, podnosząc kwestię m.in. siły krycia, wydajności, zapachu, łatwości aplikacji, tudzież nie kapania, trwałości powłoki malarskiej, ścieralności czy prozdrowotną, głowa aż laika rozboli.
Owe informacje umieszczone na produkcie, z racji rzetelności i uczciwości firmy / wytwórcy, zakładać należy, że przygotowane zostały na podstawie empirycznych testów danego produktu.

 

Jakie zatem parametry fizykochemiczne są podstawowymi dla określenia cech farby do malowania wnętrz?

 

Zasadniczo owe parametry należałoby podzielić na dwie główne kategorie; w odniesieniu do farby w postaci ciekłej oraz powłoki malarskiej jaką farba tworzy na suficie, ścianie, w remontowanym mieszkaniu pod klucz.

 

Parametry tyczące się farby.

 

Gęstość – parametr określa masę danej objętości farby, stosowane do prac remontowych i wykończeń wnętrz farby mogą mieścić się w przedziale wartości od 1 do 1.6 g/cm3, zatem wiaderko farby o objętości 10l może ważyć od 10 do 16 kg. Waga wiaderka oznaczająca gęstość farby nie jest podstawowym kryterium określającym jakość krycia czy łatwość malowania, niemniej jednak to górny a nie dolny przedział gęstości farby, technologicznie in plus może warunkować tą kwestię.

 

Lepkość – zwana też stopniem płynności, stanowi jeden z najważniejszych parametrów definiujących cechy farby, w uproszczeniu, jest to miara tarcia wewnętrznego, wywołanego przez oddziaływania cząsteczkowe substancji, pomiar lepkości jest wypadkową czasu potrzebnego na wypłynięcie z otworu naczynia pomiarowego, tzw. „kubka Forda”, określonej objętości farby przy określonej temperaturze otoczenia.
Poprzez określenie stopnia lepkości daje się dostosowywać / regulować konsystencję farby, wykorzystuje się to np. podczas malowania natryskowego, kiedy to wymieszanie farby mieszadłem albo rozcieńczenie jej wodą, spowoduje zmniejszenie lepkości, im lepkość będzie niższa, tym powstała powłoka malarska wyjdzie cieńsza, co z kolei nie musi obniżyć efektywności krycia (malowania natryskowego) w porównaniu do tradycyjnego malowania wałkiem malarskim, kiedy to trudno jest nałożyć na całej malowanej powierzchni warstwy farby o takiej samej grubości, dlatego nakłada się nieco grubszą warstwę, przy malowaniu natryskowym powłoka jest cieńsza, ale bardziej równomierna, natomiast na ile maksymalnie procentowo farba może zostać rozcieńczona wodą, bez pogorszenia jej parametrów w ogóle, powinna określić specyfikacja produktu.

 

Tiksotropowość – jest bezpośrednio i ściśle powiązana z lepkością farby, parametr opisać można jako zmianę lepkości substancji wywołaną obróbką, tj. wymieszaniem mieszadłem albo procesem samego nakładania / aplikacji farby podczas remontu i usługi wykończenia mieszkania pod klucz, zmiana lepkości nie jest trwała a odwracalna / tymczasowa, stopień lepkości farby po zaprzestaniu (mieszania – nakładania) dość szybko powraca do pierwotnego, co jest niezwykle pożądane i istotne dla malarza z firmy remontowej podczas wykonywania końcowego wykończenia wnętrz, tj. usługi malowania, w efekcie farbę daje się łatwo nanieść i efektywnie rozprowadzić na malowanym podłożu (sufitu, ściany), przy czym farba nie ścieka i nie kapie z pędzla czy wałka.
Wysokiej jakości farby, produkty dla fachowców i w ogóle farby do wymalowań wnętrz mieszkań, nie mogą nie charakteryzować się owym parametrem, brak go, dyskwalifikował by produkt jako w pełni efektywny, użyteczny, nowoczesny i po prostu profesjonalny w materii zastosowania go w realizacji usługi wykończenia mieszkań pod klucz, gdzie jakość, estetyka, trwałość rozwiązań, to kluczowe czynniki.
Tym niemniej, że nie jest to jakaś specjalne novum i technologia, termin tiksotropia (gr. thixis – dotyk), funkcjonuje już od 1935, przykład wykorzystania efektu, prócz farb, dotyczy m.in. keczupu czy pasty do zębów (gdzie konsystencja zmienia się pod wpływem wywarcia siły, wzruszenia), farba efekt tiksotropii uzyskuje za sprawą dodatków na bazie krzemionki i organicznych tytanianów.

 

Stopień roztarcia – właściwe (do odpowiednio małych rozmiarów) rozdrobnienie komponentów farby w sporej mierze wpływać będzie na efektywność krycia, w składzie farby emulsyjnej znajdują się m.in. wypełniacze czy pigmenty, im ich frakcje będą mniejsze, tym naniesiona przez malarza z firmy remontowej powłoka malarska będzie bardziej regularna i zagęszczona, oznaką farby o wysokim stopniu roztarcia nie musi być jej wyższa gęstość czyli większy niż mniejszy ciężar wiaderka z farbą porównując np. dwa różne produkty, poprzez lepsze rozdrobnienie składników farby, nawet pomimo ich mniejszej zawartości w tejże, zachowa ona optymalną / wysoką jakość krycia, naturalnie, jeśli składników tych w farbie będzie więcej, jakość krycia również wzrośnie, jednak wszystko do pewnej granicy, gdyż zbyt gęstą farbą, nawet o wysokiej charakterystyce tiksotropowości, trudniej będzie się malować, toteż tak istotną wartością pozostaje stopień roztarcia, polepsza jakość krycia farby bez konieczności jej zbytniego zagęszczania.

 

Parametry związane z powłoką malarską.

 

Czas schnięcia – proces wpływa na przebieg usługi malowania oraz sferę użytkową, wyróżnia się trzy etapy tegoż procesu.

 

Powłoka sucha w dotyku – na powierzchni utworzyła się cienka „skórka”, większość rozpuszczalników poprzez schnięcie fizyczne odparowało, jednak nie wszystkie i nie do końca, co prawda delikatne dotknięcie ściany nie uszkadza powłoki i nie powoduje żadnego śladu, jakkolwiek ściana nie nadaje się do nałożenia drugiej warstwy farby, ów stan od zakończenia malowania uzależniony jest m.in. od takich czynników jak temperatura czy wilgotność otoczenia.
Powłoka nadająca się do nakładania następnej warstwy farby – w zależności od temperatury i wilgotności w remontowanym wnętrzu mieszkania oraz grubości warstwy naniesionej powłoki malarskiej (natryskowo czy wałkiem), tudzież stopnia chłonności podłoża, czas ten może wynieść średnio od 2 do 4 godzin, tylko powłoka dobrze związana, nie wygeneruje ryzyka poderwania powłoki czy innego jej uszkodzenia poprzez zbyt szybkie nakładanie następnej warstwy farby.
Powłoka wyschnięta dogłębnie – oznacza zakończenie się w niej wszystkich procesów fizykochemicznych, zależnie od warunków w remontowanym pomieszczeniu (temperatura, wilgotność) czy grubości powłoki malarskiej, końcowe parametry w materii np. odporności na zmywanie (określanej też „na wyrost” tzw. odporności na szorowanie), powłoka malarska uzyska w przedziale ok. 14 do nawet 28 dni, po tym czasie ewentualna wyczuwalna woń (tzw. świeżo pomalowanego pomieszczenia) w malowanym wnętrzu poznańskiego mieszkania powinna całkowicie zaniknąć.

 

Stopień połysku / matu wykończenia powłoki malarskiej – to parametr odpowiedzialny za odbijanie światła, definiuje nie tylko jej sferę wizualną, ale też użytkową.

 

Ten sam stopień połysku powłoki malarskiej w zależności od firmy / wytwórcy, może być zakwalifikowany do różnych kategorii w tej sferze i inaczej się nazywać, wizualnie granice się zacierają, pogubić się nie trudno, (np. firma Beckers stosuje własne numerowanie tychże stopni), w w wykończeniach wnętrz mieszkań funkcjonują umowne określenia, tyleż bazując na polskiej normie PN wyróżniamy:

Obok oznaczenia słownego, dla danego stopnia połysku mają też zastosowanie wartości liczbowe od 1 do 100, i tak:
wysoki połysk to: 90-100

Firmy oferujące farby do wymalowań wewnętrznych dla zobrazowania wykończenia powłoki malarskiej mogą stosować w sumie różne nazewnictwo stopnia połysku, w tym np. „jedwabisty połysk” czy „satynowy połysk”.
Generalnie, im wyższy stopień połysku powłoki malarskiej, tym:

 

Paroprzepuszczalność – to swobodny przepływ przez powłokę malarską gazów oraz substancji ciekłych, farby na dyspersji akrylowej z przeznaczeniem dla usługi wykończenia wnętrz spełniają ten parametr.

 

Przeczytaj również:

Idealna farba do malowania wnętrz – czym powinna się charakteryzować?

Farby do wnętrz – jakie cechy są w nich preferowane?

 

Celem wyceny usługi malowania ale też usługi wykończenia mieszkania pod klucz,

serdecznie zapraszam do kontaktu z naszą firmą remontową; 691 051 308 / Formularz Kontaktowy

 

Opracowanie i publikacja artykułu: Wojciech Gośliński

Poznań, 15.01.2020

3/5 - (2 votes)